Výcvik je rozdělen do 10 modulů:

Dějiny hypnózy: F. A. Mesmer – mesmerizace, J. Braid – fixační technika, M. H. Erickson – indirektivní přístup.

Klasická versus systemická hypnóza. Teorie hypnotického transu. Prekoncepce hypnózy. Hypnotické fenomény. Indikátory transu.

Základní systemické indukční procedury. Jazyk hypnózy.

Pokročilé indukční procedury. Konfuzní techniky.

Ideomotorické techniky. Hypnoanalýza.

Cesta vody – E. Rossi a jeho pojetí transu a hypnoterapie.

Metafory – indukční, terapeutické. Přerámcování.

Hypnotické ovlivnění behaviorálních potíží.

Hypnotické ovlivnění  emočních potíží.

Psychosomatika. Bolest a její zvládání hypnózou.

Hypnóza v dětském věku. Terapie jedním setkáním. Závěrečná integrace.

Datum: Začátek 23.–24. 9. 2023, 14.–15. 10. 2023, 18.– 19. 11. 2023, 9.–10. 12. 2023, 20.–21. 1. 2024, 17–18. 2. 2024, 16.–17. 3. 2024, 20.–21. 4. 2024, 18.–19. 5. 2024, 15. –16. 6. 2024 zakončení
Místo: Hotel Krystal, José Martího 407/2, 162 00 Praha 6-Veleslavín
Lektor: PhDr. Jiří Zíka
Počet hodin: Výcvik je v rozsahu 120 hodin. Rozloženo desetkrát sobota–neděle, 9:00–12:00 a 13:30–16:30.
Určení: jak pro začátečníky, tak pokročilé
Cena: 96 800,- (vč. 21% DPH)

Cena kurzu obsahuje:

Popis kurzu:

Výcvik respektuje doporučení pro výcvik v ericksonovské hypnóze a psychoterapii připravené Rubin Batino, M. S. a Harriet Hollander, Ph.D. Institut of The Milton H. Erickson Foundation, Inc. Phoenix Arizona USA.

Účastníci se seznámí s historií a teorií hypnózy, s neurofyziologickými a behaviorálními charakteristikami transu. Seznámí se s tím jak využít historické, neurofyziologické a behaviorální poznatky k navození transu. Naučí se na základě vlastní zkušenosti využívat poznatky o hypnotických fenoménech a behaviorálních korelátech transu.

Skupinové hypnózy budou demonstrovat neurofyziologické a behaviorální koreláty transu a základní hypnotické fenomény. Struktura indukce transu bude využita jako model a orientace subjektu pro další využití při nácviku hypnotických indukčních technik. Transové fenomény, které budou identifikovány při různých demonstracích, budou využity jako poznatky o nasměrování pozornosti, zvýšené sugestibility, disociovaných stavech vědomí, ekonomii pohybu, hypermnézii, katalepsii, somnambulismu, amnézii, pozitivních
a negativních halucinacích, reakcích na posthypnotické sugesce, věkové regresi, mimovědomýcah reakcích.

Účastníci získají poznatky o prekoncepci hypnózy (mýty a pověry), které jim budou sloužit k informování klientů o hypnóze. Získají poznatky o rozdílech v individuální a skupinové hypnóze a meditaci, seznámí se různými typy autohypnózy. Prakticky se naučí pozorovat přirozený trans, získají dovednost v rozlišení spánku, bdělosti a transu. Budou se učit technikám navození transu direktivně, indirektně a seznámí se s konverzační hypnózou. Součástí výuky budou ideomotorické techniky transu a jejich využití v poradenství a terapii. V praxi budou umět vyžívat metafory k přerámcování, navození transu a využijí je v koučování, poradenství a terapeutické intervenci. Účastníci se naučí pracovat s rezistencí klienta vůči transu a terapeutické intervenci.

V pokročilé fázi výcviku budou rozvíjeny dovednosti konfuze a konfuzních technik, kdy a kde je používat nebo nevyužít. Budeme se zabývat vyžitím transu při zvládání bolesti
a psychosomatických potíží. Výcvik bude obsahovat práci s traumaty a disociativními poruchami, řešení behaviorálních potíží (redukce hmotnosti, zvládání kouření, kousání nehtů) a emočních potíží (fobie, úzkosti, deprese) Účastníci se seznámí se základy strategického a systemického přístupu: přerámcování, systémový rozhovor, cirkulární dotazování, preskripce symptomu, ortelová terapie.